فرم درخواست نمایندگی

  • تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین مبین اسلام
  • اجاره نامه یا سند مالکیت فضای نمایندگی
  • داشتن حداقل 6 ماه سابقه کار مرتبط
در دو الی چهار خط سوابق کاری خود را مختصرا شرح دهید.
توضیحات یا پیشنهادات

ارسال